Over participatie

Samen bouwen aan vertrouwen

Een goede relatie tussen inwoners, ondernemers en de gemeente is belangrijk. Zo kunnen we in gesprek gaan over elkaars initiatieven en de ontwikkelingen in onze mooie kernen. Het is belangrijk om duidelijk te beschrijven hoe we dat op een goede manier doen. Die visie en ambities staan in het document Participatie gemeente Bergen NH. De kaders en spelregels die gelden wanneer we het gesprek aangaan staan in een apart document, namelijk in de participatieverordening Bergen NH.

Meer dan beleidsdocument

Maar participatie is veel meer dan een beleidsdocument, een instrument of een aantal regels. Zo stelt wethouder Arend Jan van den Beld: ‘Het vertelt ons van alles over onze samenleving en over wat er leeft. Het zorgt ervoor dat we met elkaar in contact staan. We leren elkaar begrijpen, ook als we het niet met elkaar eens zijn. Participatie gaat daarom vooral over mensen en hun omgeving.’ 

Contact

Gemeente Bergen
Jan Ligthartstraat 4
1817 MR Alkmaar

info@bergen-nh.nl
(072) 888 00 00

Denk mee over Bergen is een initiatief van de gemeente Bergen.

 
 
Cookie-instellingen