Home

Welkom op het participatieplatform van de gemeente Bergen!

Wij zijn trots op onze gemeente Bergen en willen zorgen dat het ook in de toekomst aantrekkelijk blijft om hier te wonen, werken en te recreëren.

Daarbij maken we ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Want de wereld om ons heen blijft veranderen. We betrekken graag onze inwoners en ondernemers bij deze veranderingen, omdat zij vaak goed weten wat er in de praktijk speelt. Het kan gaan om een visie voor de lange termijn, maar ook om een nieuwe inrichting van een straat. En omdat het soms handig is doen we dat ook digitaal.

Op dit platform staan de projecten waarbij op dit moment digitale participatie mogelijk is. Een overzicht van alle projecten vindt u op de gemeentelijke website

 

Denk nu mee over...

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"5","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-link","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"200163"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":false,"showImages":false,"carouselCount":"1","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":true,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie-instellingen