Participatie: denk en doe mee

De visie en het beleid over participatie is vastgesteld door het college. Deze leidraad is gemaakt door en voor inwoners. Meer dan 100 betrokkenen hebben aan het document meegewerkt: inwoners, ambtenaren, raadsleden, ondernemers, wijkverenigingen, online platforms en het college van Bergen. Een unieke samenwerking.

Samen bouwen aan vertrouwen

De gemeente Bergen wil bouwen aan een goede relatie tussen gemeente en inwoners. Een randvoorwaarde om deze relatie te versterken is het ontwikkelen van visie en beleid voor participatie in de toekomst. De visie en het beleid zijn nu vastgelegd in het document ‘Participatie gemeente Bergen NH’.

Participatie is meer dan beleidsdocument

In het beleidsdocument staat beschreven hoe we met elkaar vorm en richting kunnen geven aan participatie. Maar participatie is veel meer dan een beleidsdocument, een instrument of een aantal regels. Zo stelt participatiewethouder Arend Jan van den Beld in het voorwoord: ‘Het vertelt ons van alles over onze samenleving en over wat er leeft. Het zorgt ervoor dat we met elkaar in contact staan. We leren elkaar begrijpen, ook als we het niet met elkaar eens zijn. Participatie gaat daarom vooral over mensen en hun omgeving.’

Vervolgaanpak via BOB-model met raad en inwoners

Het beleid moet nog door de gemeenteraad worden vastgesteld. Hieraan voorafgaand gaat het beleid het zogenaamde BOB-model langs. BOB staat voor beeldvorming-oordeel-besluit. Dit is een nieuw vergadermodel voor de raad en betekent dat het stuk eerst in een beeldvormende bijeenkomst met raadsleden én inwoners wordt besproken. Tijdens deze sessie wordt bekeken of alle informatie in het stuk aanwezig is om te komen tot een oordeel en vervolgens een besluit.

Meedoen aan beeldvormende bijeenkomst

De beeldvormende bijeenkomst is op donderdag 25 maart.  Opgeven is helaas niet meer mogelijk door het grote aantal aanmeldingen.

 

Cookie-instellingen