Hoe gaan we nu verder?

De notitie Hoofdlijnen, waarin de belangrijkste thema’s staan, vormt de basis voor de volgende fase. Nu we deze hoofdlijnen hebben benoemd gaan we per thema de mogelijkheden en uitdagingen verder onderzoeken. Dit doen we door te kijken naar speerpunten per onderwerp: wat is belangrijk? Maar we zoeken ook de onderwerpen die met elkaar botsen en hoe we daar mee moeten omgaan. We willen dit graag weer met u bespreken. 

De planning

september 2020 – januari 2021
We vertalen de beleidsanalyse Participatie en trends naar een integrale visie op hoofdlijnen. We lichten de dilemma's en beleidskeuzes hieruit en vragen hier uw mening over.

 

februari 2021 – december 2021
Bovenstaande visie op hoofdlijnen vertalen we naar een ontwerp omgevingsvisie. Voor de zomer van 2021 kunt u inspreken op dit ontwerp. 

 

 

 

 

 

Cookie-instellingen