Nieuwe burgemeester

De procedure om te komen tot de voordracht van een nieuwe burgemeester voor de gemeente Bergen gaat van start. Inwoners van Bergen mogen meedenken over de meest geschikte kandidaat. De eerste stap is dat een profielschets wordt opgesteld. 

De burgemeester van Bergen heeft diverse rollen, taken en verantwoordelijkheden. Zo is hij of zij burgemeester van alle inwoners. Hij of zij heeft taken en verantwoordelijkheden binnen het gemeentehuis. En hij of zij speelt een rol in de wereld om ons heen om de belangen van de gemeente te behartigen.

Input geven voor profielschets

Voor de burgemeestersprocedure is een vertrouwenscommissie aangesteld die bestaat uit de fractievoorzitters in de gemeenteraad. Voor de nieuwe burgemeester stelt de vertrouwenscommissie een profielschets op. De commissie start op 4 januari 2021. Deze profielschets schetst op hoofdlijnen de belangrijkste eisen die aan de nieuwe burgemeester worden gesteld. 

De vraag aan inwoners en maatschappelijke organisaties is nu: Wat zou u de commissie daarvoor willen meegeven. Wat vindt u belangrijk als u aan de toekomstige burgemeester denkt? U kunt dit tot 31 december 2020 mailen naar de raadsgriffier a.i. Ad Anthonissen via a.anthonissen@bergen-nh.nl. Graag kort en bondig aangeven welke zaken en accenten u wilt meegeven.  

Na deze input wordt een concept profielschets opgesteld. Hierbij wordt alle ontvangen input betrokken. Zodra deze concept profielschets gereed is, worden inwoners en maatschappelijke organisaties nog een keer in de gelegenheid gesteld om hierop te reageren. 

Vaststellen profielschets

In het proces is enige haast geboden, want op 9 februari 2021 komt de Commissaris van de Koning in een openbare raadsvergadering de door de raad vastgestelde profielschets ophalen. De concept profielschets is naar verwachting medio januari 2021 beschikbaar.

Voor eventuele vragen over het vorenstaande kunt u contact opnemen de interim raadsgriffier Ad Anthonissen via 06-51073692.

Cookie-instellingen