Nieuwe afvalinzameling

De gemeente Bergen gaat haar afvalinzameling veranderen. Het doel is om grondstoffen zo veel mogelijk opnieuw te gebruiken. Daarvoor moeten we ons afval beter scheiden. Dit betekent meer gescheiden inzamelen en zo min mogelijk restafval. De gemeente zoekt inwoners die over de nieuwe inzameling willen meedenken. Het panel -met ongeveer 20 inwoners- komt bij elkaar in drie digitale gespreksrondes.

Van 230 naar 30 kilo restafval

Iedere inwoner van Bergen gooit jaarlijks gemiddeld 230 kilo afval ongescheiden bij het restafval. En dat is jammer. Het restafval wordt namelijk verbrand en de grondstoffen die we met het restafval weggooien, worden niet opnieuw gebruikt.
Binnen een paar jaar willen we de 230 kilo terugbrengen naar maximaal 30 kilo per inwoner per jaar. Dat is een hele uitdaging. Een uitdaging die niet alleen goed is voor het milieu, maar ook voor de afvalstoffenheffing. Het recyclen van grondstoffen is immers goedkoper dan het verbanden van restafval.

Wat vragen we van u?

Lijkt het u leuk om met ons na te denken over deze vragen? U hoeft geen verstand te hebben van afvalscheiding. We zoeken juist mensen die hun eigen ervaring inbrengen. In de aanloop naar het grondstoffenplan komen we drie keer -digitaal- bij elkaar. De sessies zullen plaatsvinden op 25 november en 9 december in de avonduren. Derde en laatste sessie is samen met raadsleden van de gemeente Bergen en vindt naar verwachting plaats in december. Geef uzelf alleen op als u op deze tijden ook ruimte kunt maken.

Hoe geeft u zich op?

U kunt zich tot en met 20 november opgeven door een e-mail te sturen naar grondstoffen@debuch.nl. Na deze aanmelding nemen wij contact met u op.

 

Cookie-instellingen