'Knip' Molenweidtje

De komende jaren vinden in Bergen Oost meerdere ontwikkelingen plaats. Deze zijn in samenhang beschreven in de onlangs vastgestelde stuctuurvisie. Naar verwachting neemt het verkeer in het gebied door deze ontwikkelingen toe. 

Om daarbij de historische Kerkedijk te ontzien, is in de structuurvisie bepaald dat het verkeer naar en van de te ontwikkelen gebieden in de toekomst deels via de Churchilllaan wordt geleid. Hiervoor wordt het Molenweidtje voor tweerichtingsverkeer ingericht en wordt een ‘knip’ in het Molenweidtje aangebracht. Auto’s kunnen deze knip niet passeren. In de structuurvisie is niet vastgeleggd waar de knip precies moet komen op het Molenweidtje. 

Gesprekken met omwonenden en belanghebbenden

Het college voert gesprekken met een vaste groep omwonenden en belanghebbenden over de locatie van deze 'knip'. De uitkomsten van deze gesprekken en een advies over de definitieve locatie van de knip worden in het tweede kwartaal van 2021 voorgelegd aan de raad.

Hieronder staan de verslagen van de gesprekken en de documenten die de deelnemers nodig hebben ter voorbereiding op de gespreksavonden.

0 bestanden geselecteerd: 
Cookie-instellingen